fbpx
0708194906 susanne@spirio.se

Kurser

• Förluster, fakta, forskning

• Sorgreaktioner

• Barns sorg i olika åldrar. Utvecklingsprocess med sorgeprocess.

• Copingstrategier KASAM, Anknytning och familjesystem

• Känslor

• Vad gör man?

• Praktiska tips för att möta

• Åtgärdsprogram • Klientfall

• Barn och PTSD

• Dissocierade barn

• Sexuella trauman

• Hjärnans utveckling

• Bemötande

• Regler och lagar

• När skickar vi vidare?

Möta barn och unga i sorg och trauma

Tio barn om dagen mister en förälder. En procent mister ett syskon innan de fyller arton. En fjärdedel av oss alla lever i otrygga hemförhållande som påverkar deras vardag.

Sorg och trauma kan även upplevas vid andra förluster och traumatiska händelser som skilsmässa, sjukdom, missbruk, fosterhemsplacering, flykt, våld, sexuella övergrepp, mobbing med mera. Varje pedagog träffar dagligen dessa barn, många med begränsad kunskap om sorg och PTSD.

Efter kursdagarna har du fördjupat kunskaperna kring barn, sorg och trauma. Med den nya kunskapen kommer du att känna dig tryggare och kompetentare att förstå och möta barn och unga. Teori kommer varvas med patientfall, interaktiva övningar och film.

Du kommer även att få konkreta förslag på hur du kan göra inom ramen för ditt uppdrag. Du lär dig även att skydda dig själv mot sekundär traumatisering, för när du tar med dig arbetet hem, ökar risken för egen psykisk/fysisk ohälsa med påföljande sjukskrivning.

Plats: Kockums fritid
Datum: onsdag och torsdag 3 – 4 november 2021
Tid: 09.00 -16.00
Pris: 4 575 kr exklusiv moms. Vid anmälan av mer än två, kontakt oss för prisuppgift.

Anmälningsvillkor
Vid anmälan av mer än två, kontakt oss för prisuppgift. Efter kurs får du ett kursintyg.

• Psykologi av trauma.

• PTSD (posttraumatiskt stressyndrom)

• Komplext PTSD • Dissociation

• Sexuella trauman

• Våld i nära relationer

• Sorgteorier

• Sorgreaktioner

• Hjärnan vid stress

• Känslor

• Klientfall

• Traumatiserade flyktingar

• Bemötande/ traumamedveten omsorg ( reklam för sorg och MI)

• Stabilisering och stresshantering

• Hjärnan vid PTSD

• Information om Evidensbaserad behandling av PTSD

Du kommer även få med dig många stabiliserande övningar som människor med PTSD och sorg har nytta av.
Efter kursen förstår du sambandet mellan trauma, PTSD och sorg.
Du känner dig mer kompetent och trygg i kontakt med dina klienter.
Du kan förebygga sekundär traumatisering och utbrändhet.
Du kan hjälpa dina klienter, deltagare, eller studenter mer adekvat.

Plats Kockums Fritid konferens ,sal 1
Västra Varvsgatan 8, 211 11 Malmö
Tid: 8 – 10 september klockan 9.00-16.00
Pris: 6 975 kr

Vid avbokning senast fyra veckor före kursstart återbetalas kursavgiften minus en avgift på 900 kronor.
Vid avbokning 4 till 2 veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften.
Vid avbokning 2 till 0 veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften.
Vid förhinder kan deltagare kostnadsfritt överlåta sin plats till en kollega.

Antal Platser är begränsade till 30.

När sorg och trauma går hand i hand

Ofta går sorg och trauma hand i hand, som till exempel vid barns död, suicid, bilolycka eller mord.
Trauma och sorg kan också möta varandra vid komplicerade förluster såsom sjukdom, kränkande behandling och flykt.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med människor i sorg och trauma. Kunskap om trauma och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är nödvändigt. Reaktioner vid sorg och PTSD kan likna varandra men behöver hanteras på helt olika tillvägagångssätt. När en ny förlust inträffar kan en tidigare förlust eller trauma blomma upp. Om en din klient har PTSD så är den i vägen för en lyckad sorgbearbetning och kan även förvärra PTSD.

Under kursen får du kunskap om PTSD och hur du identifierar den hos dina klienter. Kursen innehåller också bemötande och behandlingsformer för PTSD.
Vi kombinerar kursen med olika teorier om sorg och hur hjärnan påverkas av sorg och trauma. Det kommer även finnas utrymmer för olika fallbeskrivningar där du kan förväntas möta klienter med sorg och PTSD. Det finns också utrymmer för egna klientfall.

Vi kommer delge exempel på klienter vi har samarbetat kring.

Du lär dig även att skydda dig själv mot sekundär traumatisering. Risken för oss som arbetar med sorg och trauma är att vi tar med arbetet hem och risken för egen psykisk ohälsa ökar.

• MI introduktion

• Mi Teori

• Samtalsprocesser

• Hantera motstånd

• Kommunikationsfärdigheter

• Öppna frågor

• Sorgteorier, sorgreaktioner

• Aktivt lyssnade

• Compassion

• Konkreta övningar

• Ambivalens

Motiverande samtal för dig som möter människor i sorg

När vi möter en människa i sorg kan de behöva prata om sexualitet, övergrepp, våld i nära relationer, sjukdom eller självmord. Du som möter människor i sorg behöver veta hur du ska möta svåra och känsliga samtalsämnen.

Vi undviker att ta upp känsliga ämnen när vi inte känner oss tillräckligt kompetenta. Forskning har visat att många klienter hade önskat att prata om det. Människor i sorg vill, och behöver, prata om det som har hänt.

Kursen i motiverande samtal, med compassionfokuserad kommunikation passar dig som vill förbättra din samtalskompetens när du träffar människor i sorg.

Vi går igenom olika teorier om sorg och den forskning som finns.

Under tre dagar lär du dig att använda samtalsmetodiken i mötet med sörjande. Du får lära dig hur du professionellt kan ta upp känsliga ämnen.
Kursen tillhandahåller teorin bakom MI, men fokus ligger på övningarna. Efter tre dagar behärskar du grunderna i motiverande och compassionfokuserade samtal. Du kommer att känna dig säkrare i kommunikationen med sörjande.
Kursen riktar sig till dig som aktivt arbetar med att möta människor i sorg.
För att få ett diplom är det obligatorisk närvaro under kursdagarna samt genomförandet av en hemuppgift.

Plats: Kockums fritid
Datum: torsdag 14 oktober och fredag 15 oktober samt torsdag den 11 november.
Tid: 9.00 – 16.00
Pris: 6 900 kr exklusiv moms.
Fika på förmiddag och eftermiddag samt lunch ingår i priset.

För dig som möter barn och unga i sorg - handledning för personal vid sorg och kris

Hur möter vi barnen/ungdomarna och deras föräldrar vid sorg och kris.Vad gör jag med de tankar och känslor det väcker i mig?

Möta barn och unga i sorg

Föreläsningen vänder sig till alla som möter barn och unga i sitt yrke och/eller som förälder och andra vuxna som finns runt barnen.

Utbildning för elevvårdsteam/krisgrupp för förskolor, skolor.

Två dagars workshop i att Möta barn och ungdomar i sorg och kris.En pedagogisk metod som ger dig konkreta verktyg för att hantera barn och ungdomar i sorg.

Hör gärna av dig för att veta mer och föreläsning och utbildning kan anpassas efter behov.

Sorgbearbetning i grupp

Efter anmälan till  kursen får du boken Sorgbearbetning. Boken rekommenderar jag att du läser före kursen för att förbereda dig för kursen.

Under workshopen tar vi reda på vilka förluster som har påverkat våra liv och  genomför de handlingar som behövs för att bearbeta och förlösa sorgen kring det som är ofullständigt. Vi varvar föreläsningar och andra övningar för att fördjupa vår medvetenhet kring den oförlösta sorgens orsaker och dess verkan. Inledningsvis sitter vi i en större grupp. Vi presenterar oss kort för varandra, går igenom kursupplägget och de åtagande som gäller under kuren för att skapa känslomässig trygghet.
När ni redogör egna arbetsuppgifter sitter ni i smågrupper.

 

Fredag 8 september - söndag 10 september

OBS: endast 16 platser

Tider:
Fredag – l0.00 – 17.00
Lördag - 09.00 – 17.00
Söndag - 09.00 – 15.00

Avgift: Privat 7 900 kr,  för företag tillkommer moms.
Plats: Centralt i Malmö exakt plats meddelas innan kursstart, beroende på antalet deltagare
Kursmaterial: Boken Sorgbearbetning ingår samt arbetsmaterial och föreläsningsanteckningar.
Övrigt: Ta gärna på dig bekväma kläder och avsätt tid för reflektion under kursen, samt 1 tim för hemuppgift dag 1 och 2.

 

Länk till anmälan till kursen