fbpx
0708194906 susanne@spirio.se

Egen sorgbearbetning i grupp

Efter anmälan till  kursen får du boken Sorgbearbetning. Boken rekommenderar jag att du läser före kursen för att förbereda dig för kursen.

Under workshopen tar vi reda på vilka förluster som har påverkat våra liv och  genomför de handlingar som behövs för att bearbeta och förlösa sorgen kring det som är ofullständigt. Vi varvar föreläsningar och andra övningar för att fördjupa vår medvetenhet kring den oförlösta sorgens orsaker och dess verkan. Inledningsvis sitter vi i en större grupp. Vi presenterar oss kort för varandra, går igenom kursupplägget och de åtagande som gäller under kuren för att skapa känslomässig trygghet.
När ni redogör egna arbetsuppgifter sitter ni i smågrupper.

 

Kurslängd: 3 dagar 9.00-17.00
Avgift: Privat 6 900 kr  för företag tillkommer moms.
Kursmaterial: Boken Sorgbearbetning ingår samt arbetsmaterial och föreläsningsanteckningar.
Övrigt: Ta gärna på dig bekväma kläder och avsätt tid för reflektion under kursen, samt 1 tim för hemuppgift dag 1 och 2.

Spirio Sorgcenter

susanne@spirio.se

mobil +46 708 19 49 06

 

© Copyright Spirio

Webbmaster Amiforma