fbpx
0708194906 susanne@spirio.se

Sorgbearbetning

Metoden för sorgbearbetning är ett handlingsprogram för känslomässig läkning vid dödsfall, separationer och andra förluster

Sorg är normalt och naturligt. Däremot är samhällets information om hur man förhåller sig till sorg inte normalt, naturligt eller till mycket hjälp. Sorg är en känslomässig reaktion på en förlust, men de flesta av oss har lärt oss att hantera sorg på ett intellektuellt sätt.

Sorg är den normala och naturliga känslomässiga reaktionen på en förändring av något slag. Dödsfall och skilsmässor är de situationer som oftast förknippas med sorg. Separationer, övergrepp, relationsproblematik (till partner, förälder, barn, vänner, kollegor), barnlöshet, egen eller annans sjukdom, att förlora husdjur eller att livet inte blev som man tänkt sig, är andra exempel på förluster som kan orsaka sorg. Även utbrändhet eller utmattningsdepression bottnar ofta i sorg, eftersom oförlöst sorg ligger bakom de beteenden som orsakar dessa symptom.

Sorgen över vår förlust kommer att fortsätta påverka våra liv och våra relationer på ett negativt sätt så länge vi inte möter och kommunicerar det vi bär inom oss. Obearbetad sorg leder till att vi håller tillbaka våra känslor och får svårare att känna glädje. Genom att vi inte är här och nu tappar vi mycket av vår livsenergi!

Programmet för sorgbearbetning™, ett konkret handlingsprogram för känslomässig läkning, får du tillgång till en pedagogisk metod som bygger på drygt 30 års beprövad erfarenhet. Genom denna metod har människor fått hjälp att bearbeta sin sorg och därigenom kunnat frigöra energi och försonas med sig själv och sina erfarenheter utan att fastna i de smärtsamma minnena.

© Copyright 2001 - 2012 Svenska Institutet för Sorgbearbetning

Spirio Sorgcenter

susanne@spirio.se

mobil +46 708 19 49 06

 

© Copyright Spirio

Webbmaster Amiforma