fbpx
0708194906 susanne@spirio.se

Barn och unga

När ett barn förlorar en förälder – eller drabbas av någon annan förlust – är det en traumatisk händelse i deras liv.

Forskning visar hur tidiga insatser och hjälp påverkar barnens fortsatta liv på alla områden. Skolresultat, psykiskt och fysiskt mående påverkar på olika sätt visar barn och unga som varit med om traumatiska händelser.

Med tidiga insatser och utbildning för de vuxna – som på något sätt möter barn och unga i deras vardag – ger vi de bättre förutsättningar för ett bra liv, trots det som har hänt.

Spirio sorgcenter har barn och ungas välmående i fokus i alla utbildningar och föreläsningar. Spirios vision är att ge barn och unga bättre förutsättningar genom att utbilda de vuxna oavsett om du arbetar professionellt och/eller möter barn och unga under fritidsaktiviteter eller privat.

När vi tjänar barnen, tjänar vi livet.

Spirios vision

Att skapa en värld där inget barn behöver kämpa ensamt efter att ha förlorat en förälder eller upplevt annan förlust. Att förlora en förälder eller drabbas av annan förlust är en traumatisk händelse som kommer att påverka alla aspekter av ett barns liv. Därför är det viktigt med tidiga insatser och stöd, vilket kan ha en avgörande inverkan på barn och ungas fortsatta utveckling.

Genom att erbjuda omfattande utbildningar och föreläsningar för vuxna som möter barn och ungdomar i deras vardag strävar vi efter att erbjuda de verktyg och kunskaper som behövs så att vuxna kan möta barn och unga på bästa möjliga sätt. Oavsett om det är inom en professionell miljö, på fritidsaktiviteter eller i deras privata liv, vill vi se till att de vuxna har de nödvändiga förutsättningarna för att ge stöd och hjälp.

Spirio sorgcenter har barn och ungas välmående som främsta prioritet i alla utbildningar och föreläsningar. Genom att fokusera på barn och ungas behov och skapa en trygghet och en stödjande miljö strävar vi efter att ge dem bättre förutsättningar för ett meningsfullt och bra liv, oavsett de svåra erfarenheter som de har upplevt.

Når vi tjänar barnen, tjänar vi livet som helhet. Genom att investera i deras välmående och stödja vuxna i deras närhet, strävar vi efter att skapa en framtid där inget barn behöver kämpa ensamt efter en förlust. Tillsammans kan vi göra en verklig skillnad och ge barn och unga verktyg som de behöver för att hantera svårigheter och bygga upp en ljusare framtid.

Spirio Sorgcenter
susanne@spirio.se

mobil +46 708 19 49 06

© Copyright Spirio
Webbmaster Amiforma