fbpx
0708194906 susanne@spirio.se

Kurs: Möta barn och unga i sorg och trauma

Tio barn om dagen mister en förälder. En procent mister ett syskon innan de fyller arton. En fjärdedel av alla barn och unga lever i otrygga hemförhållande som påverkar deras vardag.

Sorg och trauma kan även upplevas vid andra förluster och traumatiska händelser som skilsmässa, sjukdom, missbruk, fosterhemsplacering, flykt, våld, sexuella övergrepp, mobbing med mera. Varje pedagog träffar dagligen dessa barn, många med begränsad kunskap om sorg och PTSD.

Efter kursdagarna har du fördjupat kunskaperna kring barn, sorg och trauma. Med den nya kunskapenkommer du att känna dig tryggare och kompetentare att förstå och möta barn och unga. Teori kommer varvas medpatientfall, interaktiva övningar och film.

Dag 1

 • Förluster, fakta, forskning
 • Sorgreaktioner
 • Barns sorg i olika åldrar. Utvecklingsprocess med
 • Copingstrategier KASAM, Anknytning och familjesystem
 • Känslor
 • Vad gör man?
 • Praktiska tips för att möta
 • Åtgärdsprogram
 • Klientfall

 

Dag 2

 • Barn och PTSD
 • Dissocierade barn
 • Sexuella trauman
 • Hjärnans utveckling
 • Bemötande
 • Regler och lagar
 • När skickar vi vidare?

Du kommer även att få konkreta förslag på hur du kan göra inom ramen för ditt uppdrag. Du lär dig även att skydda dig själv mot sekundär traumatisering, för när du tar med dig arbetet hem, ökar risken för egen psykisk/fysisk ohälsa med påföljande sjukskrivning.

Plats: Kockums fritid

Datum: onsdag och torsdag 3 4 november 2021

Tid: 09.00 -16.00

Pris: 4 575 kr exklusiv moms. Vid anmälan av mer än två, kontakt oss för prisuppgift.

Vid anmälan av mer än två, kontakt oss för prisuppgift. Efter kurs får du ettkursintyg.

Anmälningsvillkor

Vid avbokning 4 till 2 veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften.
Vid avbokning 2 till 0 veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften.
Vid förhinder kan deltagare kostnadsfritt överlåta sin plats till en kollega.

Antalet platser är begränsade till 16.

 

Läs anmälningsvillkoren innan du anmäler dig

Anmälan

Kursledare: Susanne Nilsson

Pedagog, diplomerad terapeut, handledare och utbildare i sorgbearbetning ”Barn till vuxen”.

Du kan läsa mer om Susanne här.

Kursledare: Jeanette Niehof

Legitimerad logoped (1989) och legitimerad psykolog (1995) i Sverige och Nederländerna. Certifierad psykotraumaterapeut (NL) och certifierad EMDR terapeut och handledare inom Europa (EMDR International Association, EMDRIA).

Du kan läsa mer om Jeanette här.

Spirio Sorgcenter
susanne@spirio.se

mobil +46 708 19 49 06

© Copyright Spirio
Webbmaster Amiforma