fbpx
0708194906 susanne@spirio.se

Kursledare

Jeanette Niehof

Legitimerad psykolog och specialist i behandling av posttraumatiskt stressyndrom samt handledare och utbildare.

vidunova.se

Susanne Nilsson

Pedagog, diplomerad terapeut, handledare och utbildare i sorgbearbetning ”Barn till vuxen”.

Du kan läsa mer om Susanne här.

Möta barn och unga i sorg och trauma

Tio barn om dagen mister en förälder. En procent mister ett syskon innan de fyller arton. En fjärdedel av oss alla lever i otrygga hemförhållande som påverkar deras vardag.

Sorg och trauma kan även upplevas vid andra förluster och traumatiska händelser som skilsmässa, sjukdom, missbruk, fosterhemsplacering, flykt, våld, sexuella övergrepp, mobbing med mera. Varje pedagog träffar dagligen dessa barn, många med begränsad kunskap om sorg och PTSD.

Efter kursdagarna har du fördjupat kunskaperna kring barn, sorg och trauma. Med den nya kunskapen kommer du att känna dig tryggare och kompetentare att förstå och möta barn och unga. Teori kommer varvas med patientfall, interaktiva övningar och film.

Du kommer även att få konkreta förslag på hur du kan göra inom ramen för ditt uppdrag. Du lär dig även att skydda dig själv mot sekundär traumatisering, för när du tar med dig arbetet hem, ökar risken för egen psykisk/fysisk ohälsa med påföljande sjukskrivning.

Plats: Kockums fritid
Datum: våren 2022
Pris: 4 575 kr exklusiv moms. Vid anmälan av mer än två, kontakta oss för prisuppgift.

30 platser

Läs anmälningsvillkoren innan du anmäler dig

Maila för mer info om "Möta barn och unga i sorg och trauma"

Du kommer även få med dig många stabiliserande övningar som människor med PTSD och sorg har nytta av.
Efter kursen förstår du sambandet mellan trauma, PTSD och sorg.
Du känner dig mer kompetent och trygg i kontakt med dina klienter.
Du kan förebygga sekundär traumatisering och utbrändhet.
Du kan hjälpa dina klienter, deltagare, eller studenter mer adekvat.

 

När sorg och trauma går hand i hand

Ofta går sorg och trauma hand i hand, som till exempel vid barns död, suicid, bilolycka eller mord.
Trauma och sorg kan också möta varandra vid komplicerade förluster såsom sjukdom, kränkande behandling och flykt.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med människor i sorg och trauma. Kunskap om trauma och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är nödvändigt. Reaktioner vid sorg och PTSD kan likna varandra men behöver hanteras på helt olika tillvägagångssätt. När en ny förlust inträffar kan en tidigare förlust eller trauma blomma upp. Om en din klient har PTSD så är den i vägen för en lyckad sorgbearbetning och kan även förvärra PTSD.

Under kursen får du kunskap om PTSD och hur du identifierar den hos dina klienter. Kursen innehåller också bemötande och behandlingsformer för PTSD.
Vi kombinerar kursen med olika teorier om sorg och hur hjärnan påverkas av sorg och trauma. Det kommer även finnas utrymmer för olika fallbeskrivningar där du kan förväntas möta klienter med sorg och PTSD. Det finns också utrymmer för egna klientfall.

Vi kommer delge exempel på klienter vi har samarbetat kring.

Du lär dig även att skydda dig själv mot sekundär traumatisering. Risken för oss som arbetar med sorg och trauma är att vi tar med arbetet hem och risken för egen psykisk ohälsa ökar.

Plats: Kockums Fritid konferens ,sal 1
Västra Varvsgatan 8, 211 11 Malmö
Tid: våren 2022
Pris: 6 975 kr, exklusiv moms

30 platser

Läs anmälningsvillkoren innan du anmäler dig

Maila för mer info om "När sorg och trauma går hand i hand"

Motiverande samtal för dig som möter människor i sorg

När vi möter en människa i sorg kan de behöva prata om sexualitet, övergrepp, våld i nära relationer, sjukdom eller självmord. Du som möter människor i sorg behöver veta hur du ska möta svåra och känsliga samtalsämnen.

Vi undviker att ta upp känsliga ämnen när vi inte känner oss tillräckligt kompetenta. Forskning har visat att många klienter hade önskat att prata om det. Människor i sorg vill, och behöver, prata om det som har hänt.

Kursen i motiverande samtal, med compassionfokuserad kommunikation, passar dig som vill förbättra din samtalskompetens när du träffar människor i sorg.

Vi går igenom olika teorier om sorg och den forskning som finns.

Under tre dagar lär du dig att använda samtalsmetodiken i mötet med sörjande. Du får lära dig hur du professionellt kan ta upp känsliga ämnen.
Kursen tillhandahåller teorin bakom MI, men fokus ligger på övningarna. Efter tre dagar behärskar du grunderna i motiverande och compassionfokuserade samtal. Du kommer att känna dig säkrare i kommunikationen med sörjande.
Kursen riktar sig till dig som aktivt arbetar med att möta människor i sorg.
För att få ett diplom är det obligatorisk närvaro under kursdagarna samt genomförandet av en hemuppgift.

Plats: Kockums fritid
Datum: våren 2022
Pris: 6 900 kr exklusiv moms.
Fika på förmiddag och eftermiddag samt lunch ingår i priset.

30 platser

Läs anmälningsvillkoren innan du anmäler dig

Maila för mer info om "Motiverande samtal för dig som möter människor i sorg"