fbpx
0708194906 susanne@spirio.se
  • Var närvarande och låt det få ta tid
  • Behåll lugnet – en rädd vuxen gör barn oroliga
  • Tänk på att barn som varit med om tidigare förluster kan bli extra rädda
  • Svara bara på det barnen frågar om, inte mer och inte mindre
  • Prata om vad ni kan göra sen när viruset är över
  • Var ett hjärta med stora öron och en liten mun

Barn och sorg

Barns känslor utvecklas i samspel med andra människor. De kopierar de vuxnas värderingar och förhållningssätt. De härmar oss vuxna i hur vi gör när vi är ledsna, arga, rädda. Vi är barnens trygga bas och det är hos oss de hämtar kraft och lär sig hantera livets erfarenheter både positiva och negativa.

Barn och ungdomar vill bli mötta i sina känslor. Om vi vuxna inte bekräftar barnen, i det de känner, kan de tro att det är något fel på dem.

Barns sorg i olika åldrar
Barns förmåga att förstå förlusten och sorgen beror på ålder och mognad. Barn i olika åldrar förstår döden utifrån deras tanke- och känslomässiga mognad.

Familjen

Att vara vuxen i en svår livssituation kan vara nog så svårt när vi översköljs av egen sorg, smärta och brist på kraft.

Att då också vara det stöd jag vill – för barnen – kan kännas som en omöjlighet.

Vid alla typer av förluster och förändringar påverkas alla i familjen. relationerna utsätts för stark påfrestan och alla sörjer på sitt sätt. Jag ger er vägledning och stöd så att var och en i famijen får sitt utrymme och kan återhämta sig och läka utifrån sin förmåga, personlighet och kunskap och mognad.

Jag ger er möjlighet att bearbeta och läka tillsammans med mig och de metoder jag använder. Min långa erfarenhet av att arbeta med barn har gett mig de pedagogiska verktyg och erfarenhet jag behöver för att möta just dig/er och ditt/ert barn/ungdom utifrån var ni befinner er och vad ni vill ha hjälp med.

Min värdegrund är; vi gör så gott vi kan utifrån de kunskaper, färdigheter vi har just nu. 

”När jag och mina två tonåringar kom till Susanne för snart två år sedan hade vi en lång och på flera sätt traumatisk historia med oss i bagaget.
För oss har det varit ovärderligt att jobba med sorgbearbetningen tillsammans med Susanne för att komma vidare i livet. På något sätt har vi lyckats vända en sorg och tragedi till en erfarenhet .”

Vuxnas sorg

Sorg tycks vara en av våra mest försummade och missförstådda upplevelser, både av sörjande och av dess omgivning.

Jag tror att sorg handlar om brustna hjärtan och alla de känslor vi upplever vid en förlust.  De flesta av oss verkar ha blivit uppfostrade att försöka lösa våra problem med hjälp av vårt intellekt, vilket medför att oförlöst sorg blir till ett problem som inte går att lösa.

Sorgbearbetning

Metoden för sorgbearbetning är ett handlingsprogram för känslomässig läkning vid dödsfall, separationer och andra förluster

Sorg är normalt och naturligt. Däremot är samhällets information om hur man förhåller sig till sorg inte normalt, naturligt eller till mycket hjälp. Sorg är en känslomässig reaktion på en förlust, men de flesta av oss har lärt oss att hantera sorg på ett intellektuellt sätt.

Sorg är den normala och naturliga känslomässiga reaktionen på en förändring av något slag. Dödsfall och skilsmässor är de situationer som oftast förknippas med sorg. Separationer, övergrepp, relationsproblematik (till partner, förälder, barn, vänner, kollegor), barnlöshet, egen eller annans sjukdom, att förlora husdjur eller att livet inte blev som man tänkt sig, är andra exempel på förluster som kan orsaka sorg. Även utbrändhet eller utmattningsdepression bottnar ofta i sorg, eftersom oförlöst sorg ligger bakom de beteenden som orsakar dessa symptom.

Sorgen över vår förlust kommer att fortsätta påverka våra liv och våra relationer på ett negativt sätt så länge vi inte möter och kommunicerar det vi bär inom oss. Obearbetad sorg leder till att vi håller tillbaka våra känslor och får svårare att känna glädje. Genom att vi inte är här och nu tappar vi mycket av vår livsenergi!

Programmet för sorgbearbetning™, ett konkret handlingsprogram för känslomässig läkning, får du tillgång till en pedagogisk metod som bygger på drygt 30 års beprövad erfarenhet. Genom denna metod har människor fått hjälp att bearbeta sin sorg och därigenom kunnat frigöra energi och försonas med sig själv och sina erfarenheter utan att fastna i de smärtsamma minnena.

© Copyright 2001 – 2012 Svenska Institutet för Sorgbearbetning

Spirio Sorgcenter

susanne@spirio.se

mobil +46 708 19 49 06

 

© Copyright Spirio

Webbmaster Amiforma