mobillogga

Sorg, kris och utveckling

Sorg är en normal  och naturlig reaktion på en känslomässsig förlust av något slag. Känslor som uppstår i samband med en förlust kan kännas övermäktiga och nästan omöjliga att hantera, vilket kan utlösa en livskris där tidigare erfarenheter och kunskaper inte räcker till för att klara vardagen.

När jag fick tillgång till metoden för sorgbearbetning fann jag äntligen det verktyg jag saknat under alla år, både privat och professionellt.

Min vision är att du som människa ska få insikt och kunskap för att kunna utvecklas och finna din egen drivkraft i livet. Jag vill ge både vuxna, barn och ungdomar ett livsverktyg där insikt och kunskap är basen för att finna sin egen väg.

Jag erbjuder samtal, coaching för familjer barn och vuxna samt utbildningar och föredrag med utgångspunkt från metoden för sorgbearbetning. Metodens tydliga ramar och känlsomässiga innehåll skapar den trygghet individen, familjen eller gruppen behöver för att hantera det ofattbara, bearbeta och göra det obegripliga begripligt. Att få insikt och kunskap för att kunna utvecklas och få ny energi.

Din resa slutar inte hos mig, det är nu den börjar. På din fortsatta väg väljer du hur du vill leva ditt liv.

 

Se filmen här

Aktuellt

Malmö
Egen Sorgbearbetning i grupp
Tid: 27 februari - 1 mars


Anmälan klicka här