fbpx
0708194906 susanne@spirio.se

Dödsdoula

 

 

Dödsdoula

Dödsdoulakurser är till för dig som vill få kunskap och färdigheter att möta en människa i livets slutskede.

Vid livets slut är Dödsdoulan där för att stödja en person, och dennes närstående, i livets slutskede. Dödsdoulor arbetar i personens hem såväl som sjukhus och vårdhem. De är även där för svaga, äldre och de som lever med demens.

Doulans, icke-medicinska, roll är att skapa ett välbefinnande, en känsla av identitet och självkänsla.

De är där från början, och hela tiden, när en person har fått beskedet om att de har en livsbegränsande sjukdom, till de sista månaderna/veckorna och även efter begravningsplanering.

Dödsdoulan är lyhörd för praktiska och emotionella (plus andliga om det är viktigt) behov. De är en närvarande medmänniska med kunskap, erfarenhet och förståelse. De stödjer den sjuka med att välja var och hur de vårdas. De underlättar slutet på livet så att det är så lugnt, tryggt, meningsfullt och värdigt som det kan vara.

Din dödsdoula sätter dig, och dina anhöriga, i centrum i allt de gör.

 

 

 

Utbildning till Dödsdoula

Till våren kommer Jenny-Ann Gunnarsson End of Life doula och ägare av Vila begravningsbyrå tillsammans med Susanne Nilsson, Grief recovery specialist som driver Spirio sorgcenter anordna Dödsdoulautbildning.

I september 2021 startar vår första Modul till certifierad dödsdoula vid Dödsdoula i Skandinavien.

Kursprogrammet bsetår av 4 moduler varav en är digital. Läs mer på hemsidanwww.dodsdoulan.se

För mer information om kursprogrammet mejla info@dodsdoulan.se

Vad kan du som Dödsdoula göra för den som är döende och för deras närstående?

 • Du kan vara deras följeslagare under livets slutskede. Du är vid deras sida, håller dem i handen och under armen.
 • Du är en insatt, fördomsfri och specialutbildad medmänniska som kan vara länken mellan den döende, deras närstående och sjukvården. Genom att stötta med din kunskap och erfarenhet från ett holistiskt perspektiv, kan du underlätta att hantera känslor kring död och sorg.
 • Du kan vara hos dem i deras hem, på hospice, sjukhus eller annan plats. Oavsett ser du till att deras omgivning är trygg, kärleksfull och accepterande.
 • Du kan vara behjälplig helt eller delvis, via telefon, online initialt eller på plats hos den döende.
 • Du har möjligheten att vara hos dem mot slutet – att lyssna uppmärksamt, tala om det som behövs, att tillsammans se tillbaka på deras liv, läsa, spela musik, se film – göra just det den döende behöver.
 • Det är deras välbefinnande och deras önskemål som står i centrum. Många tankar och känslor kan komma upp till ytan men du lyssnar öppet och guidar de genom svåra stunder. Du är ett stort hjärta med stora öron och liten mun.
 • Du kan hjälpa dem att planera och ordna med bland annat juridiska dokument, ta ställning till livsuppehållande åtgärder och begravningsbestyr.
 • Du kan hjälpa dem navigera genom sjukvården och andra instanser. Du kan vara deras organisatör som ser till att de kommer i kontakt med dem de behöver. Du har nätverk inom olika religiösa och spirituella samfund samt inom sorgbearbetning och andra terapier.
 • Du kan föra deras talan och vara deras och de närståendes förespråkare när orken tryter.
 • Du kan hjälpa till med avlastningsvård och se till att deras närstående har all information och all hjälp de behöver för att kunna vara hos dem. Du kan informera om alternativa behandlingar och vilka resurser som finns till hands.
 • Du ser till att deras närstående får kvalitetstid tillsammans, att de får stöd och tid att vila. Du kan hjälpa till med vardagliga sysslor i deras hem, handla, laga enklare mat, servera drycker, sköta om husdjur – allt för att skapa en så bekväm och trygg omgivning som möjligt.
 • Du går igenom och planerar för praktiska behov och hjälpmedel du kanske behöver.
 • Du hjälper dem att tänka igenom och planera för deras önskemål på dödsbädden. Du förklarar för dem och deras närstående vad som kan vara förväntat och vad som kan hända mot slutet.
 • Du uppmuntrar och ser till att du kan vara del av vardagen – i den mån du vill och orkar – små vardagliga ting som för dem känns meningsfulla.
 • Du gör det möjligt för deras närstående och vänner att vara delaktiga och att kunna umgås kravlöst med dem. De flesta vill så gärna hjälpa till men vet inte alltid hur de kan göra det eller uttrycka sig.
 • Du kan vara hos dem i dödsögonblicket men även efteråt, för att varsamt ta hand om dem, kanske tillsammans med deras närstående för ett lugnt och fint avslut. Tillsammans med den utvalda begravningsbyrån ser du sedan till att de kommer vidare beroende på vilka önskemål de haft om begravning.
 • Efter sin död och de praktiska bestyr som varit, håller du – om man vill- fortsatt kontakt med deras närstående och hjälper till så länge det behövs.

Jenny-Ann är auktoriserad som End of Life Doula (dödsdoula) hos Living Well Dying Well/Crossfields Institute i England. Hon är också medlem i den engelska doula-föreningen End of Life Doula UK.

 

 

 

Spirio Sorgcenter

susanne@spirio.se

mobil +46 708 19 49 06

 

© Copyright Spirio

Webbmaster Amiforma