mobillogga

Sorgbearbetning i grupp

Spirio erbjuder kurs i sorgbearbetning i grupp enligt ett konkret handlingsprogram - där du får kunskap i hur du kan bearbeta och förlösa din sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster - så att du åter kan delta helt och fullt i livet.

Under kursen tar vi reda på vilka förluster som har påverkat våra liv, samt genomför de handlingar som behövs för att bearbeta och förlösa sorgen kring det som är ofullständigt. Detta varvas med föreläsning och andra övningar för fördjupa vår medvetenhet kring den oförlösta sorgens orsaker och dess verkan. Inledningsvis sitter vi i en större grupp. Vi presenterar oss då kort för varandra, går igenom kursupplägget och diskuterar hur vi kan stödja varandra. När vi gör vårt individuella sorgarbete sitter vi i mindre grupper om 3-4 personer, grupper som är desamma under hela kursen.

Du hittar mer information om kursen här