mobillogga

Komplexa förluster

Komplexa förluster är ett begrepp som innefattar mer än en fysisk person. Det kan vara svårt att identifiera detta som en sorg men att flytta, byta arbete, olyckor, och sjukdomar, mobbing, etc. kan också vara en sorg med mycket känslor kring de olika livsförändringarna.
Kränkande behandlingar när du var barn eller som vuxen kan sätta djupa spår inom dig. När du bearbetar och kommunicerar vad du känt och upplevt får du en möjlighet att göra ett avslut och nå en försoning med dig själv och dina livserfarenheter.
För att bearbeta den typen av förluster får du hjälp att identifiera vem som varit inblandad i din förlust och sedan kan du med hjälp av metoden bearbeta alla som du mött och som varit delaktiga vid förlusten. Vid t.ex.  olycka eller sjukdom finns det oftast ett antal läkare, sjukvårdspersonal och anhöriga eller andra personer som är inblandade. Det kan också vara till t.ex. organisationer som försäkringskassan, arbetsförmedlingen sjukvården etc.
Vi bearbetar den känslomässiga relation vi har till förlusten