mobillogga

Förluster

Sorg är alla de känslor som kan uppstå vid en förlust av något slag. Sorgereaktionerna kan komma i direkt samband med en förlust såsom vid dödsfall, olycka, sjukdom, separation, arbetslöshet eller efter långvarig förlust av tillit och trygghet. Ditt liv blev inte som du hade tänkt dig, förväntningar och drömmar blev aldrig infriade eller förverkligade. Sorg kan också vara förlusten av kärlek du önskat du fått men aldrig fick av dina föräldrar eller andra viktiga personer.

Förlusten kan också vara en konsekvens av din primära förlust som t ex att du förlorat ditt arbete och med det följer förlorad identitet, förlorad trygghet både personligt och ekonomiskt, ditt sociala umgänge etc.

Det kan också röra sig om komplexa förluster där flera personer är inblandade som t ex vid mobbing, kränkande behandling, tillit till samhället eller olika myndigheter, organisationer.

Spirio arbetar med alla typer av förluster. Programmet för Sorgbearbetning™ ger dig verktygen för att bearbeta alla olika typer av förluster.