mobillogga

Är det sorg jag har?

Sorg är de känslor vi kan uppleva när något smärtsamt inträffar i våra liv. Känslor som ilska, nedstämdhet, tomhet, förtvivlan, koncentrationssvårigheter, påverkan på mat och sömn, brist på energi, psykosomatiska besvär och frustration är några av de reaktioner man kan få. Du går omkring med känslor som kan kännas outhärdliga och övermäktiga. Vad gör du med dessa känslor? Kommer jag att bryta ihop? Du gör allt för att slippa stanna upp och tänka. När det sedan blir tomt och tyst eller när du har tid för dig själv kan du inte hindra dina tankar och känslor från att komma fram. Ibland kan de kommar direkt i samband med en förlust såsom dödsfall, olycka, sjukdom, separation, arbetslöshet eller efter långvarig förlust av tillit och trygghet. Ditt liv blev inte som du hade tänkt, förväntningar och drömmar blev aldrig infriade eller förverkligade.

Processen att sörja och bearbeta din sorg är individuell, all sorg är unik. Dina upplevelser och dina känslor finns i din kropp och ingen annan vet hur just du känner. Har du någon gång upplevt att du varit ledsen, arg, orkeslös eller frusrerad över hur livet är? Har du mist någon anhörig eller genomgått en jobbig separation? Då är sorg det ord som sammanfattar de känslor du kanske upplever.

Att bearbeta sorg
Sorg är känslor och bearbetas inte genom att intellektualisera dina känslor. Spirio arbetar utifrån metoden Programmet för sorgbearbetning™ som är ett konkret handlingsprogram för känslomässig läkning där du får tillgång till en pedagogisk metod som bygger på drygt 30 års beprövad erfarenhet. Genom denna metod har människor fått hjälp att bearbeta sin sorg och därigenom kunnat frigöra energi och försonas med sig själv och sina erfarenheter utan att fastna i de smärtsamma minnena.