mobillogga

Coaching

Coaching handlar i grunden om ett sätt att bemöta människor och kommunicera som bygger på tillit till människans resurser. Syftet är att förtydliga och uppnå det som är viktigt för dig som klient. I coaching läggs tyngdpunkt på det positiva att genom ett antal öppna frågor i våra samtal locka fram viljan, lusten och möjligheten för dig att nå ditt mål.

Vi fokuserar på nuet och framtiden och ser på möjligheter och lösningar.
min viktigaste uppgift är att lyssna och fråga så att du får en medvetenhet om dig själv och insikt i vad du vill och vart du är på väg. Mitt ansvar som coach är att föra processen framåt och utifrån dina förutsättningar och målbilder.

Jag är utbildad ICF coach vid Polhage&Lundberg i Malmö och följer ICF:s Etiska riktlinjer.

Coaching jämfört med andra roller och yrken
För att säkerställa coachingyrkets kvalité och trovärdighet har Internationella Coach Federation, grundat 1995 tagit fram kriterier och kärnkompetenser som ICF certifierade coacher måste uppfylla. Den professionella coachen betraktar sin klient som frisk och stabil med inre resurser och kreativitet, och coachens uppgift är aldrig att ”laga” något som är trasigt i människan. Coachens ansvar är att föra processen framåt utifrån klientens förutsättningar och målbilder. Inte att värdera utifrån sina personliga åsikter eller framföra idéer, tips eller egna erfarenheter. Coachen är inte expert på sakfrågans ämne utan på processen, och kan därför coacha inom vad som helst.
( text från polhage&lundberg)