mobillogga

Föredrag

Hur kan jag hjälpa en annan människa och hur hjälper jag mig själv för att på ett bra sätt hantera och klara de situationer jag kan möta i mitt arbete som chef och ledare?

Hur är jag en bra medmänniska i svåra situationer?

Hur reagerar människor vid svåra situationer och hur har vi blivit fostrade till att hantera händelser som innebär smärtsamma besked eller upplevelser?

Hur sätter jag gränser för mitt eget välbefinnande där jag måste stötta andra i svåra situationer?

Det är några av de frågor som jag utbildar och föreläser om. Svåra händelser kan vara dödsfall, sjukdomar, olyckor, mobbing, missbruk, omställningar, arbetslöshet och andra förändringsprocesser vi är med om i livet. Vi vet egentligen väldigt lite om hur vi hanterar förändringar och förluster i våra liv.

Jag utgår från metoden Programmet för sorgbearbetning™ som bygger på mer är 30 års beprövad erfarenhet och är ett konkret handlingsprogram för kommunikation vid svåra händelser. Metoden ger dig verktyg för din kommunikation, gränssättning och ansvar i mötet med människor enskilt eller i grupp. När jag fick tillgång till metoden fann jag äntligen de verktyg jag saknat under alla mina år som ledare. Jag är idag en av nio i världen som får certifiera andra i metoden.

 Jag har föreläst i många år, tidigare som chef och ledare, numera som egen företagare ute på företag, fackföreningar, skolor och behandlingshem.

Jag skräddarsyr mina föreläsningar och utbildningar efter behov och målgrupp. Hör gärna av dig så diskuterar vi just dina behov och hur jag kan hjälpa till.