mobillogga

Sorgbearbetning i grupp

- ett konkret handlingsprogram för känslomässig läkning efter dödsfall, separationer, arbetlöshet och andra förluster.

Tiden läker alla sår. Var stark för barnens skull. Livet går vidare - klyschorna kring sörjandet är många, men inte verksamma. Så hur gör man då, när den man älskar gått bort eller försvunnit in i en annans famn? Och hur gör du som förälder, i din yrkesroll eller som medmänniska för att hjälpa?

Känslomässiga förluster
Att känna sorg när man är med om en förlust är normalt och naturligt. Däremot saknar de flesta av oss kunskap om hur man genomför ett sorgearbete. I stället florerar en massa myter och rädslor kring sorg i vårt samhälle. Bristande kunskap och isolering är de två främsta anledningarna till att sorg för blir oförlöst.

Sorg är den normala och naturliga känslomässiga reaktionen på en förändring av något slag. Dödsfall och skilsmässor är de situationer som oftast förknippas med sorg. Separationer, övergrepp, relationsproblematik (till partner, förälder, barn, vänner, kollegor), barnlöshet, egen eller annans sjukdom, att förlora husdjur eller att livet inte blev som man tänkt sig, är andra exepmpel på förluster som kan orsaka sorg. Även utbrändhet eller utmattningsdepression bottnar ofta i sorg, eftersom oförlöst sorg ligger bakom de beteenden som orsakar dessa symptom.

Bakgrund - metodens ursprung
Kursmaterialet som används i Programmet för Sorgbearbetning är utvecklat av John W James och Russel Friedman som under de senaste 30 åren personligen hjälpt fler än 25000 sörjande. År 2001 togs metoden till Sverige av Anders Magnusson efter att ha fått egen hjälp av metoden. Anders grundade då även Svenska Institutet för Sorgbearbetning (www.sorg.se), ett politiskt och religiöst obundet utbildningsföretag med målet att hjälpa så många sörjande som möjligt med sorgbearbetning.

Programmet i Sorgbearbetning är en kurs i hur du kan bearbeta och förlösa din sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster. Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet.

Kursupplägg
Innan kursen rekommenderar vi att du läser boken Sorgbearbetning, vilken du får efter anmälan. Genom att läsa och reflektera kring dina gamla föreställningar om sorg förbereder du dig mentalt på kursens sorgarbete. Under workshopen tar vi reda på vilka förluster som har påverkat våra liv, samt genomför de handlingar som behövs för att bearbeta och förlösa sorgen kring det som är ofullständigt. Detta varvas med föreläsning och andra övningar för att fördjupa vår medvetenhet kring den oförlösta sorgens orsaker och dess verkan. Inledningsvis sitter vi i en större grupp. Vi presenterar oss då kort för varandra, går igenom kursupplägget och diskuterar hur vi kan stödja varandra. När vi gör vårt individuella sorgarbete sitter vi i mindre grupper om 3-4 personer, grupper som är desamma under hela kursen.

Praktiska detaljer
Kurslängd: 3 dagar 9.00-16.00
Avgift:
Privat 5 900 kr inkl moms
Företag 5 900 kr exkl moms
Kursmaterial: Boken Sorgbearbetning ingår
Övrigt: ta gärna på dig bekväma kläder och avsätt tid för reflektion under kursen, samt 1 tim för hemuppgift dag 1 och 2.
 

Datum 2019 Malmö
Egen sorgbearbetning i grupp

Alernativ 1 
27 februari - 1 mars
Alternativ 2
12-14 juni


 

Anmälan