fbpx
0708194906 susanne@spirio.se

Föreläsningar och kurser

För dig som möter barn och unga i sorg

Handledning för personal vid sorg och kris

Hur möter vi barnen/ungdomarna och deras föräldrar vid sorg och kris.Vad gör jag med de tankar och känslor det väcker i mig?

Möta barn och unga i sorg

Föreläsningen vänder sig till alla som möter barn och unga i sitt yrke och/eller som förälder och andra vuxna som finns runt barnen.

Utbildning för elevvårdsteam/krisgrupp för förskolor, skolor.

Två dagars workshop i att Möta barn och ungdomar i sorg och kris.En pedagogisk metod som ger dig konkreta verktyg för att hantera barn och ungdomar i sorg.

Hör gärna av dig för att veta mer och föreläsning och utbildning kan anpassas efter behov.

Sorgbearbetning online

Att träffas online kan kännas opersonligt och konstigt när vi ska prata om det mest sårbara och smärtsamma. Vill vi gärna träffa personen för att känna trygghet. Den möjligheten är nu begränsad på grund av coronapandemin. Min erfarenhet äratt det fungerar att mötas online. Närvaro och engagemang är mina ledord i mitt möte med dig.

När vi ses kommer du att arbeta direkt (via dator) med mig Susanne Nilsson.

  • Ett möte on-line ger dig möjlighet att välja en tid som passar dig.
  • Varje möte vara ungefär en timme.
  • Jag kommer att handleda dig ett steg i taget genom metoden för sorgbearbetning där vi ses 8 gånger. Boken sorgbearbetning ingår och den finns även som ljudbok. Varje möte har ett tema som du funderat kring och skrivit ner på ditt arbetspapper. När vi har träffats åtta gånger har du fått tillgång till ett livsverktyg som du kan bearbeta alla dina förluster med.
    Vid våra möten online använder jag Teams eller Skype.
  • Du behöver en dator, Ipad eller mobil med möjlighet till videosamtal. Välj en plats att sitta vid där du har möjlighet att prata ostört.

Individuell sorgbearbetning 
personligt möte. 

Sorgbearbetning är en pedagogisk metod för att bearbeta alla typer av förluster  t.ex. dödsfall, olycka, sjukdom, förändringar, separationer, relationsproblem, arbetslöshet, barnlöshet etc. Metoden jag arbetar med är Programmet för sorgbearbetning™ ett konkret handlingsprogram som ger dig bestående läkning. Ett livsverktyg. Metoden har sitt ursprung från USA The Grief Recovery Institute https://www.griefrecoverymethod.com/ där de första evidensbaserade resultaten är publicerade i en medicinsk tidskrift.

Kursen är 8 gånger och varje möte är ungefär 1 tim. Första kurstillfället presenterar vi oss för varandra och går igenom kursupplägget.

Varje möte har följande struktur:

  • Vi går igenom det arbete du gjort och jag svarar på dina frågor.
  • Du redogör din hemuppgift och reflektioner kring den.
  • Därefter går jag igenom nästa veckans tema och hemuppgift.

Om du har frågor under veckan kan du mejla mig för vägledning.

Kursupplägg

Efter anmälan till  kursen får du boken Sorgbearbetning. Boken rekommenderar jag att du läser före kursen för att förbereda dig för kursen.
Under workshopen tar vi reda på vilka förluster som har påverkat våra liv och  genomför de handlingar som behövs för att bearbeta och förlösa sorgen kring det som är ofullständigt. Vi varvar föreläsningar och andra övningar för att fördjupa vår medvetenhet kring den oförlösta sorgens orsaker och dess verkan. Inledningsvis sitter vi i en större grupp. Vi presenterar oss kort för varandra, går igenom kursupplägget och de åtagande som gäller under kuren för att skapa känslomässig trygghet.
När ni redogör egna arbetsuppgifter sitter ni i smårgrupper.

Kurslängd: 3 dagar 9.00-17.00
Avgift: Privat 6 900 kr  för företag tillkommer moms.
Kursmaterial: Boken Sorgbearbetning ingår samt arbetsmaterial och föreläsningsanteckningar.
Övrigt: Ta gärna på dig bekväma kläder och avsätt tid för reflektion under kursen, samt 1 tim för hemuppgift dag 1 och 2.

Spirio Sorgcenter

susanne@spirio.se

mobil +46 708 19 49 06

 

© Copyright Spirio

Webbmaster Amiforma