mobillogga

Att möta och hjälpa barn i sorg

Hur kan vuxna möta och hjälpa barnen med de känslor som väcks vid en smärtsam händelse?

”All onödig hjälp är ett hinder i barnets utveckling” sa Maria Montessori en gång. Hur kan vi då som vuxna i barnets miljö möta barnen så att de har full tillgång till alla sina känslor, utan någon värdering i vilka som är accepterade att känna?

Hur gör vi för att barnen ska hantera sina känslor när de blir ledsna, arga, rädda? Hur kan de erfarenheterna integreras och bli en kunskap för dem att hantera kommande svåra situationer i livet?

Punkter under föreläsningen

  • Socialiseringen – hur lär vi oss hantera smärtsamma känslor?
  • Värderingar – våra värderingar är vår vägvisare
  • Anknytningsteori – trygghetens betydelse
  • Ansvar och gränssättning – ärlig kommunikation
  • Bemötande av barn i sorg
  • Praktiska exempel, på när det värsta har hänt?
  • Praktiska exempel i vardagen kring att hjälpa barn med känslomässiga förluster


 

En film tillägnad alla de barn jag mött. Kreerad med metoden Digital storytelling.

Föreläsare Susanne Nilsson har tidigare arbetat som rektor vid Montessori Bjerred i 22 år. Nu utbildare i Programmet för sorgbearbetning, ICF coach,och terapeut, skribent och föreläsare.
Med hjärtat och hennes  tro på barnets förmåga, föreläser Susanne om hur vi kan vara trygga vuxna och hjälpa barnen att hantera och tillåta sig att känna och uttrycka alla känslor. Att ge barnen de livsverktyg som de behöver för att klara livets resa!